KALUSUGAN

Ang nasunog na calorie na kinalkula base sa tibok ng puso

Sumasagot sa tanong: Ilang calorie ang sinusunog ko sa isang tiyak na tibok ng puso?

Gamitin ang kalkulator na ito upang maunawaan kung gaano karaming mga calorie ang iyong sinusunog kung ang iyong tibok ng puso ay nasa isang tiyak na antas. Dahil ang kalkulator na ito ay batay sa iyong karaniwan na tibok ng puso, ang aktwal na uri ng aktibidad ay hindi isinasaalang-alang.

Mga resulta

Nasusunog na mga calorie kung babae: 356.9 kcal
Nasusunog na mga calorie kung lalaki: 653.5 kcal

Ang mga resultang ito ay kinakalkula gamit ang formula na iminungkahi nina Keytel LR, Goedecke JH, Noakes TD, et al. sa kanilang pagaaral tungkol sa paghula ng enerhiya na nagagamit batay sa tibok ng puso.


Ang aming mga kalkulasyon

Sa Calculatorian, masigasig kaming ibahagi ang aming kaalaman, maging transparent, at maging bukas sa anumang puna. Narito ang mga kalkulasyon na ginamit sa paggawa ng calculator na ito. Kung makakita ka ng kamalian o kakulangan, makipag-ugnayan sa amin at aayusin namin ito agad!

Ang Nasusunog na mga calorie kung babae ay kinakalkula sa ganitong paraan:

Hakbang 1

Una, kailangan nating kalkulahin ang variable na tis. tis = kabuuang oras ng pag-eehersisyo sa ilang minuto.

Hakbang 2

Kapag nakuha mo na ang dalawang mga variable, pagsamahin sila at kalkulahin sa ganitong paraan:

Ang Nasusunog na mga calorie kung lalaki ay kinakalkula sa ganitong paraan:

Hakbang 1

Una, kailangan nating kalkulahin ang variable na tis. tis = kabuuang oras ng pag-eehersisyo sa ilang minuto.

Hakbang 2

Kapag nakuha mo na ang dalawang mga variable, pagsamahin sila at kalkulahin sa ganitong paraan:

Mga variable na ginamit sa pormula na ito

a = Edad
w = Timbang
hr = Karaniwan na tibok ng puso
hh = Oras
mm = Mga minuto
ss = Mga segundo