BIYOLOHIYA

Kalkulator ng pagbubuntis ng tupa

Sumasagot sa tanong: Kailan ang petsa ng kapanganakan para sa aking buntis na tupa?

Ang pagbubuntis sa mga tupa ay karaniwang tumatagal ng 147 araw, ngunit maaaring kasing bilis ng 138 araw at hanggang 159 araw. Kakalkulahin ng kalkulator ng pagbubuntis na ito ang pinaka-malamang na petsa ng kapanganakan gamit ang petsa ng pagsasama bilang panimulang punto.

Mga resulta

Malamang na petsa ng kapanganakan: Setyembre 18
Pinakamaagang petsa ng kapanganakan: Setyembre 9
Pinakabagong petsa ng kapanganakan: Setyembre 30

Tandaan na ang mga petsang ito ay mga pagtatantya at ang isang maling nailagay na petsa ng pagsasama ay maaaring makaapekto sa mga pagtatantya.