ΥΓΕΊΑ

Η καύση θερμίδων υπολογίζεται από τον καρδιακό ρυθμό

Απαντά στην ερώτηση: Πόσες θερμίδες καίω με συγκεκριμένο καρδιακό ρυθμό;

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον υπολογισμό για να καταλάβετε πόσες θερμίδες καίτε εάν ο καρδιακός σας ρυθμός είναι σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Καθώς αυτός ο υπολογισμός βασίζεται στον μέσο καρδιακό σας ρυθμό, δεν λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός τύπος δραστηριότητας.

Αποτελέσματα

Θερμίδες που καίγονται αν πρόκειται για γυναίκα: 356.9 θερμίδες
Θερμίδες που καίγονται αν πρόκειται για άνδρα: 653.5 θερμίδες

Αυτά τα αποτελέσματα υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τον τύπο που προτείνεται από τους Keytel LR, Goedecke JH, Noakes TD, κ.α. στην ερευνητική τους εργασία σχετικά με την πρόβλεψη της κατανάλωσης ενέργειας με βάση τον καρδιακό ρυθμό.


Οι υπολογισμοί μας

Στο Calculatorian, επιθυμούμε να μοιραστούμε τις γνώσεις μας, να είμαστε διαφανείς και ανοιχτοί σε σχόλια. Ακολουθούν οι υπολογισμοί που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία αυτής της αριθμομηχανής. Εάν εντοπίσετε κάποιο σφάλμα ή έλλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας και θα το διορθώσουμε μια στιγμή!

Το Θερμίδες που καίγονται αν πρόκειται για γυναίκα υπολογίστηκε έτσι:

Βήμα 1

Πρώτα πρέπει να υπολογίσουμε τη μεταβλητή tis. tis = συνολικός χρόνος προπόνησης σε λεπτά.

Βήμα 2

Τέλος το μαζεύουμε και το υπολογίζουμε έτσι:

Το Θερμίδες που καίγονται αν πρόκειται για άνδρα υπολογίστηκε έτσι:

Βήμα 1

Πρώτα πρέπει να υπολογίσουμε τη μεταβλητή tis. tis = συνολικός χρόνος προπόνησης σε λεπτά.

Βήμα 2

Τέλος το μαζεύουμε και το υπολογίζουμε έτσι:

Μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τύπο

a = Ηλικία
w = Βάρος
hr = Μέσος καρδιακός ρυθμός
hh = Ώρες
mm = Λεπτά
ss = Δευτερόλεπτα