Μετατρέπω Ισχύς

Η ενέργεια είναι το συνολικό ποσό της εργασίας που εκτελείται και η ισχύς είναι το πόσο γρήγορα μπορείτε να το κάνετε. Η ισχύς είναι ενέργεια ανά μονάδα χρόνου. Η ισχύς είναι watt. Η ενέργεια είναι βατώρες.

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε μετατροπείς για ρεύμα.