ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ

Υπολογιστής μάζας ενέματος πλακιδίων

Απαντά στην ερώτηση: Πόση μάζα αρμολόγησης χρειάζομαι;

Εάν πλακώνετε ένα μπάνιο, την κουζίνα ή κάτι παρόμοιο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μάζα ενέματος πλακιδίων ανάμεσα στα πλακάκια. Αυτή η αριθμομηχανή ενέματος θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε πόση μάζα ενέματος θα αγοράσετε.

Αποτελέσματα

Απαιτείται μάζα ενέματος πλακιδίων: 0.8432 κιλά

Λάβετε υπόψη ότι αυτός ο υπολογισμός του ενέματος πλακιδίων είναι μια εκτίμηση και ότι θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή μάζας ενέματος.


Οι υπολογισμοί μας

Στο Calculatorian, επιθυμούμε να μοιραστούμε τις γνώσεις μας, να είμαστε διαφανείς και ανοιχτοί σε σχόλια. Ακολουθούν οι υπολογισμοί που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία αυτής της αριθμομηχανής. Εάν εντοπίσετε κάποιο σφάλμα ή έλλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας και θα το διορθώσουμε μια στιγμή!

Το Απαιτείται μάζα ενέματος πλακιδίων υπολογίστηκε έτσι:

Βήμα 1

Πρώτα πρέπει να υπολογίσουμε τη μεταβλητή gr. gr = calculators.tile-grout-calculator.formulaVariables.gr.

Βήμα 2

Τότε πρέπει να υπολογίσουμε τη μεταβλητή a. a = calculators.tile-grout-calculator.formulaVariables.a.

Βήμα 3

Τότε πρέπει να υπολογίσουμε τη μεταβλητή ga. ga = calculators.tile-grout-calculator.formulaVariables.ga.

Βήμα 4

Τότε πρέπει να υπολογίσουμε τη μεταβλητή x. x = calculators.tile-grout-calculator.formulaVariables.x.

Βήμα 5

Τέλος το μαζεύουμε και το υπολογίζουμε έτσι:

Μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τύπο

l = Μήκος περιοχής πλακιδίων
w = Πλάτος περιοχής πλακιδίων
tl = Μήκος πλακιδίων
tw = Πλάτος πλακιδίων
g = Πλάτος ενέματος πλακιδίων / διάκενο μεταξύ πλακιδίων
gd = Βάθος ενέματος