ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ

Αριθμομηχανή πλακιδίων μπάνιου

Εναλλακτική ονομασία: Υπολογισμός πλακιδίων δαπέδου, υπολογισμός πλακιδίων τοίχου

Χρησιμοποιήστε αυτήν την αριθμομηχανή για να υπολογίσετε πόσα πλακίδια χρειάζεστε για το έργο σας. Εάν πλακώνετε ένα δάπεδο ή έναν τοίχο, θα πρέπει να υπολογίσετε τον συνολικό αριθμό των πλακιδίων που χρειάζονται και το κόστος αυτών των πλακιδίων. Αυτή η αριθμομηχανή θα σας βοηθήσει σε αυτό. Η αριθμομηχανή μπορεί επίσης να υπολογίσει τον αριθμό των απαιτούμενων πακέτων πλακιδίων και το συνολικό κόστος.

Αποτελέσματα

Αριθμός πλακιδίων που απαιτούνται: 445
Πακέτα πλακιδίων που χρειάζονται: 38
Συνολικό κόστος πλακιδίων: € 3.420

Ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείτε αυτήν την αριθμομηχανή για πλακάκια δαπέδου, πλακάκια τοίχου, πλακάκια μπάνιου ή πλακάκια κουζίνας, θα αγνοήσει το πλάτος του ενέματος. Αυτό γίνεται σκόπιμα για τη δημιουργία χώρου για απόβλητα υλικά.


Οι υπολογισμοί μας

Στο Calculatorian, επιθυμούμε να μοιραστούμε τις γνώσεις μας, να είμαστε διαφανείς και ανοιχτοί σε σχόλια. Ακολουθούν οι υπολογισμοί που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία αυτής της αριθμομηχανής. Εάν εντοπίσετε κάποιο σφάλμα ή έλλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας και θα το διορθώσουμε μια στιγμή!

Το Αριθμός πλακιδίων που απαιτούνται υπολογίστηκε έτσι:

Το Πακέτα πλακιδίων που χρειάζονται υπολογίστηκε έτσι:

Το Συνολικό κόστος πλακιδίων υπολογίστηκε έτσι:

Μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τύπο

l = Μήκος τοίχου ή δαπέδου σε μέτρα
h = Ύψος τοίχου ή δαπέδου σε μέτρα
tl = Μήκος πλακιδίων σε εκατοστά
tw = Πλάτος πλακιδίων σε εκατοστά
tpb = Πλακάκια ανά συσκευασία
p = Τιμή ανά συσκευασία πλακιδίων