ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ

Υπολογισμός όγκου εδάφους

Απαντά στην ερώτηση: Πόσο χώμα χρειάζομαι;

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον υπολογιστή εδάφους για να βρείτε το βάρος, τον όγκο και το κόστος του εδάφους. Η αριθμομηχανή θα βρει επίσης τη συνολική επιφάνεια που πρέπει να καλύψει με χώμα. Χρησιμοποιούμε 1,5 μετρικούς τόνους ανά κυβικό μέτρο εδάφους ως βάση για τους υπολογισμούς του εδάφους μας.

Αποτελέσματα

Ο όγκος του εδάφους που χρειάζεται: 1.5 κυβικά μέτρα
Βάρος εδάφους που απαιτείται: 2250 κιλά
Συνολική τιμή εδάφους: € 60
Τιμή εδάφους ανά μετρικό τόνο: € 26,67
Περιοχή που θα καλυφθεί με χώμα: 6 Τετραγωνικά μέτρα

Αυτή η αριθμομηχανή εδάφους βασίζεται σε θεωρητικά βάρη και είναι μόνο ένα εργαλείο για την παροχή μιας εκτίμησης. Λόγω της κοκκοποίησης του εδάφους, θα υπάρχουν πάντα διακυμάνσεις μεταξύ του θεωρητικού βάρους και του πραγματικού βάρους του εδάφους.


Οι υπολογισμοί μας

Στο Calculatorian, επιθυμούμε να μοιραστούμε τις γνώσεις μας, να είμαστε διαφανείς και ανοιχτοί σε σχόλια. Ακολουθούν οι υπολογισμοί που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία αυτής της αριθμομηχανής. Εάν εντοπίσετε κάποιο σφάλμα ή έλλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας και θα το διορθώσουμε μια στιγμή!

Το Ο όγκος του εδάφους που χρειάζεται υπολογίστηκε έτσι:

Το Βάρος εδάφους που απαιτείται υπολογίστηκε έτσι:

Το Συνολική τιμή εδάφους υπολογίστηκε έτσι:

Το Τιμή εδάφους ανά μετρικό τόνο υπολογίστηκε έτσι:

Το Περιοχή που θα καλυφθεί με χώμα υπολογίστηκε έτσι:

Μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τύπο

l = Μήκος σε μέτρα
w = Πλάτος σε μέτρα
d = Βάθος σε εκατοστά
p = Τιμή εδάφους ανά κυβικό μέτρο