ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ

Υπολογισμός κόντρα πλακέ

Απαντά στην ερώτηση: Πόσα φύλλα κόντρα πλακέ χρειάζομαι;

Αυτός ο υπολογισμός κόντρα πλακέ θα υπολογίσει πόσα φύλλα κόντρα πλακέ χρειάζεστε. Ο υπολογισμός θα αφαιρέσει το μέγεθος των θυρών και των παραθύρων. Ο τελικός αριθμός φύλλων κόντρα πλακέ στρογγυλοποιείται προς τα πάνω.

Εάν επιλέξετε μια επιλογή που έχει την ίδια υποκείμενη τιμή με μια άλλη επιλογή, θα επισημανθούν και τα δύο (όλα).

Αποτελέσματα

Αριθμός φύλλων κόντρα πλακέ που χρειάζονται: 24
Συνολικό κόστος κόντρα πλακέ: € 504

Καθώς αυτός ο υπολογισμός κόντρα πλακέ είναι μια εκτίμηση, συνιστούμε την προσαρμογή για ορισμένα απόβλητα. Ένα φύλλο κόντρα πλακέ ή δύο επιπλέον θα σας φανούν πάντα χρήσιμα!


Οι υπολογισμοί μας

Στο Calculatorian, επιθυμούμε να μοιραστούμε τις γνώσεις μας, να είμαστε διαφανείς και ανοιχτοί σε σχόλια. Ακολουθούν οι υπολογισμοί που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία αυτής της αριθμομηχανής. Εάν εντοπίσετε κάποιο σφάλμα ή έλλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας και θα το διορθώσουμε μια στιγμή!

Το Αριθμός φύλλων κόντρα πλακέ που χρειάζονται υπολογίστηκε έτσι:

Βήμα 1

Πρώτα πρέπει να υπολογίσουμε τη μεταβλητή da. da = επιφάνεια πόρτας σε τετραγωνικά μέτρα.

Βήμα 2

Τότε πρέπει να υπολογίσουμε τη μεταβλητή wa. wa = επιφάνεια παραθύρου σε τετραγωνικά μέτρα.

Βήμα 3

Τότε πρέπει να υπολογίσουμε τη μεταβλητή pl. pl = συνολική επιφάνεια κόντρα πλακέ σε τετραγωνικά μέτρα.

Βήμα 4

Τέλος το μαζεύουμε και το υπολογίζουμε έτσι:

Το Συνολικό κόστος κόντρα πλακέ υπολογίστηκε έτσι:

Μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τύπο

l = Μήκος δωματίου σε μέτρα
w = Πλάτος δωματίου σε μέτρα
h = Ύψος τοίχου σε μέτρα
d = Αριθμός θυρών
wg = Αριθμός παραθύρων

Ανάλογα με την επιλογή σας όταν επιλέγετε μέγεθος κόντρα πλακέ (ύψος και πλάτος) εφαρμόζεται μια σταθερά ως μεταβλητή {{SOMEVARIABLETTER}} στον τύπο.

Μέγεθος κόντρα πλακέ (ύψος και πλάτος)dw
600 x 2400144
600 x 2600156
1200 x 2400288
1200 x 2600312
1200 x 2700324
1200 x 3000360
900 x 2400216
900 x 2700243
p = Τιμή ανά φύλλο κόντρα πλακέ