ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ

Αριθμομηχανή γυψοσανίδας

Απαντά στην ερώτηση: Πόσα φύλλα γυψοσανίδας χρειάζομαι;

Αυτή η αριθμομηχανή γυψοσανίδας θα υπολογίσει πόσα φύλλα γυψοσανίδας χρειάζεστε. Η αριθμομηχανή θα αφαιρέσει το μέγεθος των θυρών και των παραθύρων. Ο τελικός αριθμός των φύλλων γυψοσανίδας στρογγυλοποιείται προς τα πάνω.

Εάν επιλέξετε μια επιλογή που έχει την ίδια υποκείμενη τιμή με μια άλλη επιλογή, θα επισημανθούν και τα δύο (όλα).

Αποτελέσματα

Αριθμός φύλλων γυψοσανίδας που χρειάζονται: 17
Συνολικό κόστος γυψοσανίδας: € 119

Καθώς αυτός ο υπολογισμός γυψοσανίδας είναι μια εκτίμηση, συνιστούμε την προσαρμογή για ορισμένα απόβλητα. Ένα φύλλο γυψοσανίδας ή δύο επιπλέον θα σας φανούν πάντα χρήσιμο!


Οι υπολογισμοί μας

Στο Calculatorian, επιθυμούμε να μοιραστούμε τις γνώσεις μας, να είμαστε διαφανείς και ανοιχτοί σε σχόλια. Ακολουθούν οι υπολογισμοί που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία αυτής της αριθμομηχανής. Εάν εντοπίσετε κάποιο σφάλμα ή έλλειψη, επικοινωνήστε μαζί μας και θα το διορθώσουμε μια στιγμή!

Το Αριθμός φύλλων γυψοσανίδας που χρειάζονται υπολογίστηκε έτσι:

Βήμα 1

Πρώτα πρέπει να υπολογίσουμε τη μεταβλητή da. da = επιφάνεια πόρτας σε τετραγωνικά μέτρα.

Βήμα 2

Τότε πρέπει να υπολογίσουμε τη μεταβλητή wa. wa = επιφάνεια παραθύρου σε τετραγωνικά μέτρα.

Βήμα 3

Τότε πρέπει να υπολογίσουμε τη μεταβλητή pl. pl = συνολική επιφάνεια γυψοσανίδας σε τετραγωνικά μέτρα.

Βήμα 4

Τέλος το μαζεύουμε και το υπολογίζουμε έτσι:

Το Συνολικό κόστος γυψοσανίδας υπολογίστηκε έτσι:

Μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τύπο

l = Μήκος δωματίου σε μέτρα
w = Πλάτος δωματίου σε μέτρα
h = Ύψος τοίχου σε μέτρα
d = Αριθμός θυρών
wg = Αριθμός παραθύρων

Ανάλογα με την επιλογή σας όταν επιλέγετε μέγεθος γυψοσανίδας (ύψος και πλάτος) εφαρμόζεται μια σταθερά ως μεταβλητή {{SOMEVARIABLETTER}} στον τύπο.

Μέγεθος γυψοσανίδας (ύψος και πλάτος)dw
600 x 2400144
600 x 2600156
1200 x 2400288
1200 x 2600312
1200 x 2700324
1200 x 3000360
900 x 2400216
900 x 2700243
p = Τιμή ανά φύλλο γυψοσανίδας